Kvinden P.

Skitseprojekt

Skitse til en rumlig narrativ installation, udviklet i samarbejde med dramaturg og tekstforfatter Lars Brunse i 2004, som en del af serie VÆRKET VIL GERNE BERØRE(S)! Projektet blev dog aldrig gennemført, og foreligger derfor stadig kun som et skitseprojekt.

————————————————————————————————————————–

Projektbeskrivelse
Kvinden P. er tænkt som et mix mellem teater og ruminstallation, som skal vises  på et udstillingssted, men samtidig henvende sig til et teaterpublikum.
Med installationen ønsker vi at skabe en monolog omkring kvinden P. – en psykisk obduktion, hvor vi arbejder med koder, der sociologisk, økonomisk og kulturelt konstruerer en person som kvinden P. Installationen vil bestå af flere niveauer, der kommunikerede med hinanden i et poetisk formsprog, med længslen efter havet som det bærende tema.

I visse situationer minimerer kvinden P. sin længsel efter havet.

Kvinden P. elsker havet. Men hun græder, når bølgerne ikke vil, som hun vil.

Lars Brunse 2003

Kvinden P. fremstilles visuelt på den indre nethinde; hun er ikke fysisk tilstede, men er alligevel nærværende. Objekter og tekster iscenesættes i tableauform.
Dels opbygges en scenografi, der på egne præmisser konstruerer en fortælling om Kvinden P. (modsat traditionel scenografi der fungerer på tekstens betingelser).Dels skabes/indgår en række tekster, som er fragtmenter af den samme fortælling. På samme måde komponeres et lydbillede specifikt til installationen.

Objekter af stor betydning for kvinden P.

en plasticbox
et hvidløg
en limefrugt
en proptrækker

Lars Brunse 2003

Teksterne skrives med henblik på visualisering og henter samtidig inspirationen fra de visuelle elementer. Derved mister teksterne deres autonomi – de kan ikke læses som lyrik, men indgår på lige fod med de andre elementer/objekter i installationen, idet de indarbejdes i de fysiske elementer, således at de kommenterer hinanden.

PergamentPoseSkiver

Den indkapslede længsel

Både tekster og objekter har i deres grundform noget uafsluttet over sig, der skaber et spændingsfelt ved sammensmeltningen. Små og banale hverdagshandlinger afføder påmindelser om den latente længsel.

Længslen og havet er velkendte billeder på begrebet tristesse. Vi vil i installationen udforske tristessens med – og modbilleder.

I et af vores foregående værker, I want to be hip – but it also provokes intense fear arbejdede vi med temaer som transformation, identitet og migration. Dette vil også være temaer vi belyser i dette projekt.