TEATER . DIALOG . TEATER

(Koncept)

TEATER . DIALOG . TEATER er et overordnet fællestema og koncept for en række scenekunstneriske udforsknings- og udviklingsprojekter, med det formål at undersøge muligheden for at kombinere historiefortælling med dukke-, papir- og objektteater, inden for dialogbaseret formidling og scenekunst.
Projekterne blev desværre aldrig financierede, men mange af ideerne videreudviklede vi bl.a. i forbindelse med Wunderverks forestilling Udsigter fra min bedstemors køkken

Projekterne har forskelligt fokus, alt efter hvor på spektret mellem kulturformidling og scenekunst de ligger. Fælles for dem er dog, at de tilstræbte at udforske og udfordre balancen mellem dukke- og objektteater, mundtlig fortælling, samtale, udforskning, leg og læring.

Projekterne tager bl.a. udgangspunkt i følgende antagelser:

Eventyret og fortællingen var tidligere tiders formidlingsform. Folkeeventyret har eksisteret i tusindvis af år og hører med til den menneskelige bevidsthedsudvikling. De er udtryk for noget af menneskets urkreativitet, der forklarer og bearbejder menneskets lykke og ulykke, medgang og modgang. Det er først i de sidste par hundrede år, at nogen har fundet interesse i, at skrive folkeeventyrene ned og gøre dem til tekster. Før bogen kom til, blev de via levende ord fortalt og overleveret fra mund til mund, med varierende gestik og mimik, indtil folk, som f.eks. Brdr. Grimm, fangede dem ind og trykte dem på stift papir.

Derfor virker det, i denne sammenhæng, naturligt for os, bogstaveligt talt, at sprænge bogens rammer og slippe ordene fri igen.

Legen er ligeledes en elementær kulturproces, hvor vi føjer fantasi og realitet sammen. Legens nærvær taler til følelserne og giver plads til en ordløs viden og erkendelse. En legende omgang med ting, kan få tiden til at stå stille, hvorved der opstår en udvekslingszone mellem vores ydre og indre liv. Når barnet leger animerer det ofte ting. En blomst kan tale og en sten kan blive til en hund, en mor eller en bil. Undervejs i legen kan objektet skifte identitet og pludselig er det en drage. Barnet er dog aldrig i tvivl om at der er tale om leg, men kan netop derfor lade sig opsluge i den tætte og håndgribelige kontakt med materialerne.

At skabe opmærksomhed omkring potentialet i ting og materialer, gennem fortælling, leg og udforskning, udvikler den kreative kompetence, evnen til at løse problemer, samt sensitiviteten overfor materialer. Samtidigt udvikles det kropsligt-sanselige vokabularium, hvilket kan være vigtige kompetencer i det moderne samfund, som i stigende grad er baseret på evnen til at konsumere, forstå og reagere på immaterielle informationer.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på, når børn er opslugt af deres egen leg og når man leger på en scene. Når der etableres en scenisk situation, tilføjes også en dobbeltbevidsthed, da det ikke længere kun handler om legen, men også om hvad publikum ser eller oplever.

Vi mener derfor det er vigtigt, at skabe en balance mellem, det at skabe noget bestemt og det at afprøve og udforske noget. I begge scenarier lægger vi derfor vægt, både på undersøgelsen og på, at deltagerne er indstillet på at være kreative sammen med andre.

 

——————————————————————————————————
#01 – udvikling af en intim dialogbaseret forestillingsform i mini-format
——————————————————————————————————
WEBbanner_HansGrete_03

Formål: Scenekunstnerisk udviklingsprojekt.
Projektleder:
Katrine Nilsen – scenograf, performer & dukkespiller
Målgruppe: Børneteatre & festivaler, institutioner, biblioteker, kulturhuse, museer m.fl.

Referencer til tidligere projekter:
Hans & Grete – en poetisk pop-up fortælling  (2014-2015)
Det interaktivt skabende (2011-13)
Design for Breakdown (2004-05)
PAToolbox (2000-03)
(Derudover kan nævnes følgende projekter, som også har haft interaktivitet og iscenesættelse via objekter som tema: Fortune Cokie – Valgets anatomi (2008-10) / Storvask (2007) / Snedronningen (2003) / Folk fra landet… (2003-04) / I want to be HIP (2003) / TID (1999)

Inspiration:
Cold (Teater Nobodies / MilaTheatre)
The Chelem Legend – Fool Moon (Train Theatre)
The Hunter (Davy & Kristin McGuire)


Projektbeskrivelse:
Målet
er at udvikle en intim dialogbaseret forestillingsform i bord/kuffertformat, som én person alene, let vil kunne tage med ud til små teatre, institutioner, biblioteker, kulturhuse, museer osv. og der, sammen med en mindre gruppe børn/voksne, bogstaveligt talt folde et lille eksklusivt fiktionsunivers ud, hvor der er plads til nysgerrighed, undersøgelse, medleven, samskabelse, fortælling, dialog og læring.

Projektet tager udgangspunkt i, med erfaringer fra Katrine Nilsens seneste produktion, Hans & Grete – en poetisk pop-up fortælling, at videreudvikle forestillingskonceptet, så det fremover vil kunne rumme flere elementer af samtale, samt egentlig udforskning og samskabelse med publikum.

Inspirationen er bl.a. pop-up bøger, papir- og skyggeteater, 1700-tallets raritetskabinetter og folkemindesamlinger, samt Midtjyllands mundtlige fortælletraditioner over håndarbejdet i tællelysets skær – som bl.a. skildret i Sten Stensen Blichers novelle E bindstouw (strikkestue) fra 1842.

Forløbet vil komme til at omfatte research, formeksperimenter og afprøvning. Dels målrettet de fysiske ramme for et sådan forestillingsformat, i form af en lille bærbar scene i kuffert- eller bordformat. Der eksperimenteres desuden videre med pop-up formatet, gennem afprøvning af tekniske muligheder, størrelsesforhold, materialevalg m.v. Evt. tages der også kontakt til konsulenter, med teknisk kompetence inden for pop-up og papir mekanik.
Derudover udvikles den overordnede metode, gennem eksperimenter med forskellige former for dialogbaseret eventyrfortælling, samt en form for ”samskabelses-værker” der, i en kreativ scenisk udforskning, opstår her og nu sammen med publikum. Begge dele ud fra et ønske om at finde en balance mellem samtale, aktion og fortælling, uden at miste fiktionen og magien undervejs. I den forbindelse konsulteres og gennemføres evt. en række afprøvningsforløb, med udvalgte institutioner, for at opnå indsigt i pædagogisk erfaring og relevante teoretiske perspektiver, mht. balancen mellem scenekunstneriske oplevelser og læring.
Afslutningsvis forventes det, at der, på baggrund af erfaringer fra forløbet, vil kunne udvikles et konceptoplæg for en ny forestilling, inden for samme regi.

——————————————————————————————————

 

——————————————————————————————————
#02 – Kulturformidling gennem fortællinger med objekter
——————————————————————————————————WEBbanner_DaAmbolten_03

Arbejdstitel: Hedens hemmeligheder
Formål: Kulturformidling & undervisning m. scenekunstnerisk perspektiv
Projektledelse: Katrine Nilsen
Samarbejdspartnere: Anette Asp Christensen, Frilandsmuseet i Lyngby DK
Målgruppe: Museer, lokalarkiver, o.a. institutioner med kulturhistorisk formidling.
Deltagere: Institutioner, skoleklasser, børn og deres familie.
Aldersgruppe: 0. – 2. klasses (ca. 6-9 år) (Forløbet kan evt. tilpasses aldersgruppen)
Medvirkende: Katrine Nilsen, Anette Asp Christensen


Projektbeskrivelse:
Hedens Hemmeligheder
er tænkt som et udviklingsprojekt, med det formål at undersøge og afprøve muligheden for, at skabe dialogbåren kulturformidling, med udgangspunkt i dukketeater og mundtlig fortælling. Gennem eksperimenter med forskellige former for objekt- og dialogbaseret eventyrfortælling, ønsker vi at opnå en form for ”samskabelses-værk”, i en kreativ scenisk udforskning, her og nu, sammen med deltagerne. Vi ønsker hermed at finde en balance mellem samtale, handling og fortælling, uden at miste fiktionen og magien undervejs.

Inspirationen henter vi bl.a. fra pop-up bøger, papir- og skyggeteater, 1700-tallets raritetskabinetter og 1800-tallets folkemindesamlinger, samt vise og fortælletraditionerne fra de midtjyske Bindestuer.

Tematisk tager vi udgangspunkt i den midtjyske hede og livsvilkårene for de folk & fæ som beboede den, fra omkring stavnsbåndets indførelse i 1733, gennem landboreformerne og frem til starten af den systematiske opdyrkning af heden i sidste halvdel af 1800-tallet. Vi ønsker, sammen med børnene, at grave os ned i og gå på opdagelse i denne fortid, hvor vi f.eks. kan opleve, hedebondes grublerier over, at få tag over hovedet, sul på kroppen og indførelse af nye akademilærde dyrkningsmetoder. Og mens de unge kappestrides i bindestuen, om at være bedst til at binde hoser, synge sørgelige viser og fortælle blodsdryppende soldaterhistorier, strejfer Ulvene, Taterne, studedriverne og alt det andet rakkerpak, rundt ude på heden.

Konceptuelt tager vi udgangspunkt i bogen, både som en konkret indgangsvinkel til fortiden, men samtidig også som en modsætning til den nedarvede og mundtligt overleverede viden, erfaret gennem arbejdet med jorden og kampen med naturen. Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jord skal du genopstå, vil således været et andet gennemgående tema, som på godt og på ondt karakteriserede hedeboernes liv. Konkret går vi sammen på opdagelse i de bøger vi finder i hosekræmmerens taske, i skuffen under bordet, i reolen over døren, i det hemmelige rum i hjørneskabet eller under dynen i alkoven – og ud af dem dukker bogstavelig talt de mest forunderlige ting, historier, sange og mærkelige væsner.
——————————————————————————————————

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save